Dr inż. Joanna Żelazny

Dr inż. Joanna Żelazny

obsługa administracyjno–finansowa

Dr inż. Joanna Żelazny jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W latach 2000–2010 pracowała na stanowisku adiunkta w Fundacji Rozwoju Nauk Materiałowych w Krakowie. W trakcie pracy w Fundacji była odpowiedzialna za organizację szeregu konferencji i seminariów poświęconych energii odnawialnej, a także uczestniczyła w realizacji kilku projektów z 5PR, m.in. „Structure and Properties of Advanced Materials for Environmental Applications”, „Energia odnawialna w krajach grupy wyszehradzkiej”. Jako ekspert brała również udział w projektach POIG „Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050” oraz „Opracowanie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju” realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Dodatkowo dr inż. Joanna Żelazny od 2006 jest wykładowcą na Wydziale Zamiejscowym Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Miechowie.

W 2010 r. rozpoczęła pracę na Politechnice Krakowskiej jako specjalista ds. realizacji projektów m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym jako asystent Kierownika Projektu POKL pn. „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”.

Obecnie zajmuje się realizacją projektu z programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne – Szkolnictwo wyższe pn. „Doskonalenie innowacyjnych metod nauczania na kierunkach Technologia i Inżynieria chemiczna zgodnie z najlepszymi standardami Procesu Bolońskiego” oraz zajmuje się obsługą administracyjno-finansową projektu badawczego nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014.