Mgr inż. Mateusz Galica

Mgr inż. Mateusz Galica

pracownik naukowy

Mgr inż. Mateusz Galica w 2009 r. uzyskał dyplom ukończenia studiów o specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych. W tym samym roku rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Jest laureatem 6-miesięcznego stypendium stażowego w ramach programu Erasmus w Fachhochschule Münster University of Applied Sciences. W zespole prof. Ulricha Kynasta realizował projekt dotyczący syntezy hybrydowych organiczno-nieorganicznych materiałów fotonicznych. Po powrocie rozpoczął wstępne prace badawcze związane z tematyką swojej pracy doktorskiej, która dotyczyła syntezy i właściwości polimerowych luminoforów stałych.

Kontynuując swoje badania na przełomie 2012 i 2013 r., odbył trzy miesięczny staż naukowy w Fachhochschule Münster University of Applied Sciences w ramach projektu strukturalno-rozwojowego: „Politechnika XXI wieku”. Pod koniec studiów doktoranckich został po raz kolejny laureatem tego samego programu rozwojowego, który umożliwił mu rozwinięcie tematyki doktorskiej w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN. Od 2014 r. jest zatrudniony w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania i charakterystyki materiałów funkcjonalnych dla optoelektroniki. Swoje zainteresowania naukowe rozwija będąc wykonawcą kilku projektów badawczych min. w ramach programu LIDER (nr umowy LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013 i LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014).