Mgr inż. Wiktor Kasprzyk

Mgr inż. Wiktor Kasprzyk

pracownik naukowy

Mgr inż. Wiktor Kasprzyk w 2009 r. ukończył studia magisterskie na kierunku Technologia Żywności na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W 2014 r. został absolwentem studiów III stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna. Obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. W latach 2013-2014 jako doktorant odbył dwa staże naukowe w jednostkach zagranicznych w ramach projektu strukturalno-rozwojowego: „Politechnika XXI wieku”:

  • 7-10.2013 – “Plasma assisted covalent immobilization of cyclodextrin derivatives via click” – Ian Wark Research Institute, University of South Australia, Australia
  • 2-5.2014 – “Immobilization of cyclodextrin tetradecasulfate on citric acid based tissue scaffolds” – Department of Biomedical Engineering, Northwestern University, USA.

Dotychczasowe wyniki prac badawczych dotyczące syntezy i charakterystyki związków organicznych zostały udokumentowane w 10 publikacjach naukowych oraz były prezentowane na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Mgr inż. Wiktor Kasprzyk posiada doświadczenie jako kierownik oraz wykonawca kilku projektów badawczych, min. projektu badawczego nr N N507 0936 33 pn. ,,Zastosowanie cyklodekstryn do modyfikacji właściwości użytkowych materiałów tekstylnych przeznaczonych szczególnie dla przemysłu obuwniczego’’, realizowanego w latach 2007-2009, oraz projektu Preludium (nr umowy UMO-2011/01/N/ST5/05591) pn. „Synteza elastomerów poliestrowych zawierających cyklodekstryny” finansowanego przez NCN. Obecnie jest jednym z głównych wykonawców projektu LIDER (nr. umowy LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014) finansowanego przez NCBiR.