Mgr Paweł Dąbczyński

Mgr Paweł Dąbczyński

pracownik naukowy

Mgr Paweł Dąbczyński jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 roku obronił pracę magisterską zatytułowaną „Interdyfuzja pochodnych fulerenów w cienkich warstwach PQT-12 pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego” i ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia. W październiku 2015 rozpoczął studia doktoranckie na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Opiekunem naukowym doktoratu, a wcześniej zarówno pracy licencjackiej jak i projektu magisterskiego, jest Pan dr hab. Jakub Rysz. W trakcie studiów był wykonawcą w kilku projektach w ramach grantów NCN oraz NCBiR, m.in.:

2013 Optymalizacja morfologii warstw aktywnych polimerowych ogniw słonecznych z wykorzystaniem bibliotek właściwości fizyko-chemicznych – wpływ oddziaływań z podłożem nr UMO- 2011/03/B/ST5/01568

2015 Interdyfuzja PCBM w cienkich warstwach polimerów sprzężonych pod wpływem wygrzewania rozpuszczalnikowego nr UMO-2013/11/B/ST5/04473

2016 Pomiary zlecone w ramach realizacji projektu „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego – Firma ML System – badania finansowane z NCBiR

Tematyka pracy naukowej mgr Pawła Dąbczyńskiego dotyczy głównie polimerowych układów fotowoltaicznych, jednak chętnie podejmuje on liczne współprace z grupami zajmującymi się odmiennymi zagadnieniami.