Mgr inż. Adam Żaba

Mgr inż. Adam Żaba

pracownik naukowy

Mgr inż. Adam Żaba jest absolwentem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na kierunku Technologia Chemiczna ze specjalizacją Technologia Tworzyw Sztucznych. W 2015 r. z wyróżnieniem obronił pracę magisterską na temat „Organiczno-nieorganiczne hybrydowe nanomateriały z siarczku cynku (ZnS) dla optoelektroniki”, która była realizowana w ramach projektu pn. „Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications” (nr umowy Homing Plus/2012-6/5), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach VI edycji programu Homing Plus. W tym samym roku rozpoczął studia III stopnia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie kontynuuje badania naukowe do pracy doktorskiej dotyczącej wykorzystania funkcjonalnych nanomateriałów w fotowoltaice. Badania te są realizowane w ramach projektu LIDER (nr umowy LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014) finansowanego przez NCBiR.

Mgr. inż. Adam Żaba od początku studiów I stopnia bardzo aktywnie uczestniczy w popularyzacji nauki i chemii, będąc członkiem, a od 2013 r. również kierownikiem, Koła Naukowego Chemików Sekcji Chemii Fizycznej i reprezentuje Politechnikę Krakowską na licznych wydarzeniach kulturalno-naukowych. Ponadto jest również wieloletnim organizatorem Małopolskiej Nocy Naukowców, Festiwalu Nauki oraz innych pokazów dla dzieci i młodzieży.