Mgr inż. Svitlana Sovinska

Mgr inż. Svitlana Sovinska

pracownik naukowy

Mgr inż. Svitlana Sovinska w 2013 r. uzyskała dyplom magistra o specjalności Chemia Organiczna na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie. Tematem jej pracy magisterskiej była „Intensyfikacja reakcji nukleofilowych związków nadtlenków w środowisku super-zasadowym”. W 2014 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów o specjalności Lekka Technologia Organiczna na Politechnice Krakowskiej. Pracę magisterską zatytułowaną „Synteza i badanie właściwości nanocząstek na bazie ZnSe” realizowała w ramach projektu ,,Novel ZnS(Se) hybrid nanocomposites for optoelectronic applications” finansowanego przez Fundację na rzecz Polskiej Nauki, w ramach VI edycji programu Homing Plus. W 2014 r. rozpoczęła studia III stopnia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, gdzie obecnie prowadzi badania do pracy doktorskiej w ramach projektu LIDER (nr umowy LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014) finansowanego przez NCBiR, którego jest jednym z głównych wykonawców. Prowadzone badania dotyczą otrzymania, charakterystyki i modyfikacji powierzchni nieorganicznych nanokryształów dla optoelektroniki.

Mgr inż. Svitlana Sovinska jest autorką kilku publikacji naukowych i monografii, a wyniki swoich dotychczasowych prac badawczych prezentowała na kilku konferencjach międzynarodowych i krajowych. Od początku studiów III stopnia jest również aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-naukowym, m.in Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Festiwalu Nauki w Krakowie.