Results

List of publications, patent applications, conference reports, engineering and master theses  produced within the project

 1. Aleksandra Osuch ,,Otrzymywanie i badanie właściwości luminescencyjnych nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 2. Patrycja Kumorek ,, Otrzymywanie i badanie właściwości nanocząstek z selenku cynku (ZnSe)” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 3. Natalia Jędrulak ,,Opracowanie syntezy nanomateriałów z ZnS w polu promieniowania mikrofalowego i metodami konwencjonalnymi” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 4. Piotr Gadnicki ,,Wyznaczanie przerwy energetycznej półprzewodników na przykładzie nanokryształów siarczku cynku (ZnS) – praca obroniona 03.02.2017 r; kierunek Nanotechnologia
 1. Justyna Ostrowska ,, Nanokompozyty polimerowe o wysokim współczynniku załamania światła”– praca obroniona z wyróżnieniem dnia 15.09.2016 r na kierunku Biotechnologia
 2. Agata Baran  „Nanokompozyty polimerowe z dodatkiem nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)” praca obroniona z wyróżnieniem dnia 15.09.2016 r na kierunku Biotechnologia
 3. Barbara Wilk ,, Study of hybrid organic-inorganic perovskite crystals towards a new generation of photovoltaic devices” praca wykonana we współpracy z firmą Saule Technologies – praca obroniona z wyróżnieniem w dniu 27.09. 2016 r  na kierunku Lekka Technologia Organiczna
 1. Adam Żaba, Svitlana Sovinska Wiktor Kasprzyk, Dariusz Bogdał, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Zinc sulphide (ZnS) nanoparticles for advanced application” Czasopismo Techniczne, 1, 2016, 125-134
 2. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Dariusz Bogdał, ,,Otrzymywanie i badanie nanocząstek siaczku cynku domieszkowanego miedzią (Cu/ZnS)” Przemysł Chemiczny, 95 (10), 2016, 2080-2084
 1. Tomasz Galas, Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Preparation and  characterization of Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals” VI Scientific-Technical Conference of Students, Doctoral students and Young Scientists “Science Week 2016”, St. Petersburg, Russia, 2016-03-30
 2. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba ,,Functional polymer nanocomposites for photovoltaic applications” Movement in Chemistry, Central European School on Physical Organic Chemistry, Wrocław-Przesieka, Poland, 6-10 June, 2016
 3. Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Preparation of Cu2ZnSnS(CZTS) nanocrystals under microwave irradiation for optoelectronic devices” XXth International Krutyń Summer School 2016 Advanced Perovskite, Hybrid and Thin-film Photovoltaics, Krutyń, Poland, 12-18 June, 2016
 4. Svitlana Sovinska, Katarzyna Matras-Postołek, ,, Synthesis and characterization of ZnTe NCs for optoelectronics” XXth International Krutyń Summer School 2016 Advanced Perovskite, Hybrid and Thin-film Photovoltaics, Krutyń, Poland, 12-18 June, 2016
 5. Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, Dariusz Bogdał, ,,Microwave-assisted synthesis of Cu2ZnSnS (CZTS) nanocrystals for photovoltaic application”, 3rd Global Congress on Microwave Energy Applications (3GCMEA), Cartagena, Spain, 25-29 July, 2016
 1. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, zgłoszenie patentowe nr. P.418660, tytuł zgłoszenia: ,,Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym”, data zgłoszenia: 12. 09. 2016 r.