Matras Materials

Jednostka naukowa

Projekt LIDER pt. ,,Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D” (nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014) jest realizowany na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej – C5.

wlitch pklogo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska należy do czołówki polskich uczelni technicznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2015 r., uczelnia zajmuje 5. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 909. pośród wszystkich typów uczelni. Obecnie uczelnia kształci prawie 18 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 25 kierunków na 7 wydziałach.

Główną misją Politechniki Krakowskiej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej mogącej sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej oraz służyć gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie najwyższej jakości wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Więcej informacji o Politechnice Krakowskiej można znaleźć na stronie www.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział powstał w 1966 r. jako Wydział Chemiczny. Jego utworzenie wynikało z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. W 1990 r. został przemianowany na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, czym zostało podkreślone kształcenie absolwentów i prowadzenie badań w zakresie technologii i inżynierii chemicznej. Obecnie na Wydziale studenci mogą podjąć studia na 5 kierunkach: Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Biotechnologii, Nanotechnologii i Nanomateriałów oraz od 2015 r. na kierunku Chemii Budowlanej. Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Od 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Więcej informacji o Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnik Krakowskiej można znaleźć na stronie www.chemia.pk.edu.pl

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej prowadzi zajęcia i prace dyplomowe na wszystkich kierunkach i specjalnościach na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także w ramach makrokierunku Nanotechnologie i Nanomateriały oraz na kierunkach: Inżynieria Materiałowa i Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym. Ponadto pracownicy Katedry realizują liczne projekty naukowe oraz naukowo-dydaktyczne. W skład Katedry wchodzą następujące Zespoły: Zespół Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych, Zespół Fotochemii Stosowanej, Zespół Elektrochemii Molekularnej, Zespół Procesów Membranowych oraz Zespół Nanomateriałów. W Katedrze C-5 działają dwie sekcje Studenckiego Koła Naukowego Chemików: Biotechnologii i Chemii Fizycznej.

Więcej informacji o Kateda Biotechnologii i Chemii Fizycznej