Matras Materials

Lider

O projekcie

Obecnie jednym z głównych czynników ograniczających rozwój optoelektroniki drukowanej za pomocą drukarek 2D, a w przyszłości również 3D, jest brak na rynku tanich i stabilnych tuszy do druku. Technologia ta w porównaniu z tzw. tradycyjnymi technologiami, np. procesem litograficznym, nie wymaga nakładów aż tak dużej energii ani znacznych inwestycji w infrastrukturę, przez co jest równocześnie technologią tańszą. Wobec tych faktów poszukiwanie tanich i nowoczesnych materiałów oraz innowacyjnych technologii produkcji urządzeń optoelektronicznych jest w pełni uzasadnione.

Przedstawiony projekt zakłada opracowanie innowacyjnych tuszy z organiczno-nieorganicznych hybrydowych nanomateriałów polimerowych do druku urządzeń optoelektronicznych, w tym głównie ogniw fotowoltaicznych.

Typowe hybrydowe materiały polimerowe składają się z polimerów o właściwościach przewodzących i nieorganicznych półprzewodnikowych nanocząstek. W wyniku połączenia tych dwóch komponentów otrzymuje się nowe materiały o dobrych właściwościach przewodzących, dodatkowo posiadających unikalne właściwości optyczne, mechaniczne i plastyczne. Kolejną ważną zaletą tego typu materiałów jest możliwość tworzenia heterozłącza typu p-n w jednej warstwie, które jest podstawą budowy i działania większości urządzeń optoelektronicznych.

O programie

Projekt ,,Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D” (nr LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014 ) jest realizowany w ramach V edycji programu Lider, finansowanego przez NCBiR.

Program LIDER jest jednym z ważniejszych programów mającym na celu wspieranie młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów i zdobywaniu doświadczenia w budowaniu oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi. Maksymalna wysokość dofinansowania Projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NCBiR