Matras Materials

Wyniki

Spis publikacji, zgłoszeń patentowych, doniesień konferencyjnych, prac magisterskich i inżynierskich powstałych w ramach projektu

 1. Aleksandra Osuch ,,Otrzymywanie i badanie właściwości luminescencyjnych nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 2. Patrycja Kumorek ,, Otrzymywanie i badanie właściwości nanocząstek z selenku cynku (ZnSe)” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 3. Natalia Jędrulak ,,Opracowanie syntezy nanomateriałów z ZnS w polu promieniowania mikrofalowego i metodami konwencjonalnymi” – praca obroniona 11.02.2016 r – kierunek biotechnologia
 4. Piotr Gadnicki ,,Wyznaczanie przerwy energetycznej półprzewodników na przykładzie nanokryształów siarczku cynku (ZnS) – praca obroniona 03.02.2017 r; kierunek Nanotechnologia
 5. Elżbieta Nowak, „Otrzymywanie i charakterystyka ogniw fotowoltaicznych z hybrydowych nanokompozytów polimerowych” – praca obroniona 02.02.2017 r – kierunek nanotechnologia
 6. Klaudia Świerkot ,, Optymalizacja metody otrzymywania nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)
  dla nanokompozytów polimerowych” – praca obroniona 28.03.2017 r – kierunek nanotechnologia
 7. Piotr Gadnicki, ,,Wyznaczanie przerwy energetycznej na przykładzie nanokryształów siarczku cynku (ZnS) ” – praca obroniona 02.02.2017 r – kierunek nanotechnologia
 1. Justyna Ostrowska ,, Nanokompozyty polimerowe o wysokim współczynniku załamania światła”– praca obroniona z wyróżnieniem dnia 15.09.2016 r na kierunku Biotechnologia
 2. Agata Baran  „Nanokompozyty polimerowe z dodatkiem nanocząstek tellurku cynku (ZnTe)” praca obroniona z wyróżnieniem dnia 15.09.2016 r na kierunku Biotechnologia
 3. Barbara Wilk ,, Study of hybrid organic-inorganic perovskite crystals towards a new generation of photovoltaic devices” praca wykonana we współpracy z firmą Saule Technologies – praca obroniona z wyróżnieniem w dniu 27.09. 2016 r  na kierunku Lekka Technologia Organiczna

Gratulujemy !!

 1. Adam Żaba, Svitlana Sovinska Wiktor Kasprzyk, Dariusz Bogdał, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Zinc sulphide (ZnS) nanoparticles for advanced application” Czasopismo Techniczne, 1, 2016, 125-134
 2. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Dariusz Bogdał, ,,Otrzymywanie i badanie nanocząstek siaczku cynku domieszkowanego miedzią (Cu/ZnS)” Przemysł Chemiczny, 95 (10), 2016, 2080-2084
 3. Magdalena Oćwieja, Katarzyna Matras-Postołek, Julia Maciejewska-Prończuk, Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Marta Gajewska, Tomasz Król, Klaudia Cupiał, Michael Bredol, Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements, Journal of Colloid and Interface Science, 503, 2017, 186-197 (IF 4.233), doi.org/10.1016/j.jcis.2017.04.059
 4. Katarzyna Matras-Postolek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba, Ping Yang, ,,Microwave-assisted heating versus conventional heating in solvothermal and non-solvothermal synthesis of photocatalytic active ZnSe·0.5N2H4 and ZnSe:Mn·0.5N2H4 anisotropic colloidal quasi-two-dimensional hybrid nanoplates” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 122, 2017, 346-356 (IF 2.579), doi.org/10.1016/j.cep.2017.05.010
 1. Tomasz Galas, Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Preparation and  characterization of Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals” VI Scientific-Technical Conference of Students, Doctoral students and Young Scientists “Science Week 2016”, St. Petersburg, Russia, 2016-03-30
 2. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Adam Żaba ,,Functional polymer nanocomposites for photovoltaic applications” Movement in Chemistry, Central European School on Physical Organic Chemistry, Wrocław-Przesieka, Poland, 6-10 June, 2016
 3. Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, ,,Preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals under microwave irradiation for optoelectronic devices” XXth International Krutyń Summer School 2016 Advanced Perovskite, Hybrid and Thin-film Photovoltaics, Krutyń, Poland, 12-18 June, 2016
 4. Svitlana Sovinska, Katarzyna Matras-Postołek, ,, Synthesis and characterization of ZnTe NCs for optoelectronics” XXth International Krutyń Summer School 2016 Advanced Perovskite, Hybrid and Thin-film Photovoltaics, Krutyń, Poland, 12-18 June, 2016
 5. Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, Dariusz Bogdał, ,,Microwave-assisted synthesis of Cu2ZnSnS (CZTS) nanocrystals for photovoltaic application”, 3rd Global Congress on Microwave Energy Applications (3GCMEA), Cartagena, Spain, 25-29 July, 2016
 6. Katarzyna Matras-Postolek, Svitlana Sovinska, Adam Zaba, Semiconducting inorganic nanocrystals for optoelectronics and photocatalytic applications, 4th Meeting of ABIOG Project Management Committee & Workshop, 18-20 January, Cracow, Poland, 2017
 7. Elżbieta M. Nowak, Adam Żaba, Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, Jerzy Sanetra, ,,ZnS nanowires as a new acceptor material for the photovoltaic cells” 6th European Young Engineers Conference, 24-26 April, Warsaw, Poland, 2017
 8. Klaudia Cupiał, Tomasz Król, The preparation, characterization and deposition of manganese-doped ZnS quantum dots, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej, 25 April, Cracow, Poland, 2017
 9. Svitlana Sovinska, Adam Zaba, Katarzyna Matras-Postolek, Synthesis of ZnSe:Ag nanowires and their surface modifications for photovoltaic applications, 22-26, May, E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France, 2017
 10. Adam Zaba, Svitlana Sovinska, Katarzyna Matras-Postolek, Michal Borysiewicz, Microwave – assisted synthesis, surface modification and characterization of Cu2ZnSnS4 (CZTS) nanocrystals, 22-26, May, E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France, 2017
 11. Adam Zaba, Svitlana Sovinska, Elzbieta Nowak, Jerzy Sanetra, Katarzyna Matras-Postolek, Synthesis, modification and application in solar cells of one-dimensional ZnS nanocrystals, 22-26, May, E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France, 2017
 12. Katarzyna Matras-Postolek, Svitlana Sovinska, Adam Zaba, Ping Yang, Microwave-assisted synthesis of ZnSe:Mn and ZnSe nanostructures in the form of 2D nanoplates for photocatalytic application, 22-26, May, E-MRS Spring Meeting, Strasbourg, France, 2017
 13. Sovinska Sovinska, Adam Zaba, Katarzyna Matras-Postolek, Synthesis and characterization of ZnSe and ZnSe:Ag nanowires for photovoltaic application, “Nanotechnology: from fundamental research to innovations” 4-th International Summer School, 19 – 26 August, Migove, Chernivtsi region, Ukraine, 2017
 14. Katarzyna Matras-Postolek, Adam Zaba, Svitlana Sovinska, Microwave-assisted synthesis of CZTS (Cu2ZnSnS4) nanocrystals using different stabilizing agents, 16th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, AMPERE, , September 18 -21, Delft, The Netherlands, 2017
 15. K. Matras-Postolek, S. Sovinska, A. Zaba, D. Bogdal, Microwave-assisted synthesis of ZnSe nanocrystals with high luminescence, 16th International Conference on Microwave and High Frequency Heating, AMPERE, September 18 -21, Delft, The Netherlands, 2017
 16. Katarzyna Matras-Postolek, Nanomaterials for optoelectronics applications, Das Kolloquium Optische Technologien,FH Muenster, 06 December, Steinfurt, 2017
 1. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, zgłoszenie patentowe nr. P.418660, tytuł zgłoszenia: ,,Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym”, data zgłoszenia: 12. 09. 2016 r.
 2. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, międzynarodowe zgłoszenie patentowe nr. PCT/PL2017/000079, tytuł zgłoszenia: ,, A method for obtaining manganese-doped luminescent nanoparticles of zinc selenide having positive surface charge”, data zgłoszenia: 22. 08. 2017 r.
 3. Katarzyna Matras-Postołek, Svitlana Sovinska, zgłoszenie patentowe nr. , tytuł zgłoszenia: ,, Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni”, data zgłoszenia: 19.12.2017 r.